אסלה תלויה חרסה +ניאגרה סמויה גיבריט כולל לחצנים ומושב רק - 999 "ח כולל מע"מ


פח שיכט אקרילי טמבור רק -  179 ש"ח כולל מע"מכל הזכויות שמורות לגל-טל בע"מ 2009